AppsFlyerCrossPromotionHelper

Tổng quan

AppsFlyer cho phép bạn ghi nhật ký và phân bổ các lượt cài đặt bắt nguồn từ các chiến dịch quảng cáo chéo của chính ứng dụng của bạn. Điều này cho phép các nhà tiếp thị tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo chéo để có kết quả tốt hơn.

Quay lại phần chỉ mục tham chiếu SDK.

Khai báo giao diện

@interface AppsFlyerCrossPromotionHelper

Để truy cập AppsFlyerCrossPromotionHelper, hãy nhập AppsFlyerLib.

Phương thức

logCrossPromoteImpression

Chữ ký phương thức

(void)logCrossPromoteImpression:(id)appID
             campaign:(id)campaign
            parameters:(id)parameters;

Mô tả
ghi nhật ký một lượt hiển thị như một phần của chiến dịch quảng cáo chéo. Đảm bảo sử dụng ID Ứng dụng được quảng cáo y hệt như ID xuất hiện trong bảng điều khiển của AppsFlyer.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringappIDID Ứng dụng được quảng cáo
NSStringcampaignTên của chiến dịch quảng cáo chéo
NSDictionaryparametersCác thông số bổ sung để ghi nhật ký

Kết quả trả về
void.

logAndOpenStore

Chữ ký phương thức

(void)logAndOpenStore:(id)appID
        campaign:(id)campaign
       parameters:(id)parameters
       openStore:(void (^)(int *, int *))openStoreBlock;

Mô tả
Bạn có thể sử dụng thành phần StoreKit để mở App Store trong khi vẫn ở trong ngữ cảnh ứng dụng của bạn. Tìm hiểu thêm về cách phân bổ lượt hiển thị quảng cáo chéo.

Đối số đầu vào

LoạiTênMô tả
NSStringappIDID Ứng dụng được quảng cáo.
NSStringcampaignTên của chiến dịch quảng cáo chéo.
NSDictionaryparametersCác thông số bổ sung để ghi nhật ký.
void (^)(int *, int *)openStoreBlockChứa clickURL được quảng cáo.

Kết quả trả về
void.