Hướng dẫn di chuyển Biểu ngữ Thông minh v1 sang v2

⚠️

Thông báo quan trọng

As of Nov. 8th, 2023, AppsFlyer Smart Banner web SDK v1, is deprecated. From this date onwards websites using the Smart Banner web SDK v1 can no longer show Smart Banners.
Please upgrade to Smart Banner v2 by following the instructions in this article.

Tổng quan

Nâng cấp SDK của bạn lên phiên bản mới có thể là một quy trình đơn giản, điều quan trọng là bạn phải hiểu những thay đổi đã thực hiện. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đi vào các bước nâng cấp SDK hiện tại của bạn lên phiên bản mới và cách điều chỉnh mã của bạn để phù hợp với các thay đổi.

Điều kiện tiên quyết

 1. Đảm bảo tải xuống phiên bản SDK mới nhất.
  Nếu bạn đã có SDK Web PBA độc lập, hãy xóa SDK đó và thay thế bằng SDK Web cho cả Biểu ngữ Thông minh và Phân bổ trên cơ sở người dùng; không đơn giản chỉ là thêm SDK Web độc lập cho Biểu ngữ Thông minh.

Bạn có thể tìm thấy cả hai đoạn mã SDK tại đây (vui lòng chọn đoạn mã phù hợp):
1. Chỉ sử dụng SDK Web cho Biểu ngữ Thông minh.
2. Sử dụng SDK Web cho cả Biểu ngữ Thông minh và Phân bổ trên cơ sở người dùng.

Cài đặt

Thay thế đoạn mã SDK cũ trên trang web của bạn bằng đoạn mã mới.
Chỉ cần thay thế đoạn mã cũ trong thẻ <head> của mọi trang hiển thị biểu ngữ trên thiết bị di động của bạn bằng đoạn mã SDK mới.

Phương thức SDK

 1. Khi đã có SDK mới, bạn sẽ cần điều chỉnh mã của mình để phản ánh các thay đổi.
  Trong trường hợp này, SDK cũ bao gồm các hàm đã ngừng được hỗ trợ, chẳng hạn như:
  disableBanners()
  disableTracking()
  getAdditionalParams()
  setAdditionalParams()

Các hàm này đã bị xóa trong SDK mới, vì vậy bạn sẽ cần xóa mọi tham chiếu đến chúng trong mã của mình.

showBanner

Trong SDK cũ, hàm showBanner được gọi ra như sau:

showBanner({ bannerContainerQuery: "#container-id",
       bannerZIndex: 1000,
       additionalParams: { deep_link_value: "flights", deep_link_sub1: "london"}});

Trong SDK mới, hàm showBanner được gọi ra như sau:

AF('banners', 'showBanner', { bannerContainerQuery: "#container-id",
       bannerZIndex: 1000,
       additionalParams: { deep_link_value: "flights", deep_link_sub1: "london"}});

hideBanner

The hideBanner cũng đã thay đổi, từ:

hideBanner()

thành phiên bản mới

AF('banners', 'hideBanner')

updateParams

SDK mới cho phép bạn thêm tối đa 10 thông số theo cách lập trình vào URL OneLink được gán cho nút kêu gọi hành động (CTA), sau khi biểu ngữ hiển thị. Điều này sẽ hữu ích cho việc theo dõi hoặc cho các mục đích khác mà bạn cần chuyển dữ liệu động tới OneLink của mình.

Ví dụ:

AF ("banners", "updateParams", {af_ad: "my_new_ad", deep_link_sub8: "promo_summer"})

Điều quan trọng cần lưu ý là phương thức này không hoạt động với SDK web có Biểu ngữ Thông minh đã ngừng được hỗ trợ.