thiết lập ban đầu iOS

Khái quát: Thiết lập ban đầu cho ứng dụng cho phép nhà tiếp thị tạo các liên kết đưa người dùng ứng dụng hiện có trực tiếp vào ứng dụng. Thiết lập ban đầu cũng là điều kiện tiên quyết cho liên kết sâu và liên kết sâu bị trì hoãn.

Các phương thức mở ứng dụng

Có hai phương thức mở ứng dụng cần được thực hiện để bao quát toàn bộ cơ sở người dùng của bạn. Phương thức được sử dụng phụ thuộc vào phiên bản nền tảng di động.

Hai phương thức và hướng dẫn thực hiện được mô tả chi tiết trong các phần sau.

Phương thứcMô tảPhiên bản iOSQuy trình
Liên kết phổ dụngTrực tiếp mở ứng dụng trên di động như hoạt động mặc định. Liên kết Chung có định dạng như các liên kết web thông thường (ví dụ: https://yourbrand.onelink.me hoặc https://www.yourbrand.com)iOS 9 trở lên
 1. Nhận ID gói ứng dụng và ID tiền tố.
 2. Bật các miền được liên kết.
Lược đồ URITrực tiếp mở ứng dụng dựa trên đường dẫn hoạt động được chỉ định trong lược đồ URI.iOS tất cả các phiên bản
 1. Quyết định một lược đồ URI với nhà tiếp thị.
 2. Bật các miền được liên kết.
 3. Thử nghiệm

Quy trình cho Liên kết Chung của iOS

Getting the app bundle ID and prefix ID

 1. Đăng nhập Tài khoản Nhà phát triển của Apple.
 2. Trên menu bên trái, chọn Certificates, Identifiers & Profiles.
 3. Trong phần Identifiers, chọn App IDs.
 4. Nhấp vào ứng dụng liên quan.
 5. Sao chép ID tiền tố và ID gói ứng dụng.
 6. Cung cấp ID tiền tố và ID gói ứng dụng cho nhà tiếp thị của bạn.
  Nhà tiếp thị sẽ sử dụng ID đó trong bảng điều khiển AppsFlyer để đăng ký ứng dụng.
  certs_apple_info!

Enabling associated domains

Để hỗ trợ các miền được liên kết trong ứng dụng của bạn:

Làm theo hướng dẫn iOS cho các miền được liên kết.

Configuring mobile apps to register approved domains

Việc cấu hình ứng dụng di động để đăng ký các miền được phê duyệt diễn ra bên trong Xcode. Quá trình này yêu cầu miền phụ OneLink mà nhà tiếp thị của bạn tạo.

Để cấu hình ứng dụng di động để đăng ký các miền đã được phê duyệt:

 1. Nhận miền phụ OneLink từ nhà tiếp thị của bạn.
 2. Trong Xcode, hãy nhấp vào dự án của bạn.
 3. Nhấp vào mục tiêu dự án (xem ảnh chụp màn hình sau).
 4. Chuyển sang tab Capabilities.
 5. Bật Associated Domain.
 6. Thêm miền phụ mà bạn nhận được từ nhà tiếp thị của mình.
  Định dạng sẽ là applinks:subdomain.onelink.me.

xcode-associated-domains!

📘

To associate a domain with your app, you need to have the associated domain file on your domain and the appropriate entitlement in your app. Once the redirection logic for existing app users is added to the OneLink template configuration, AppsFlyer hosts the apple-app-site-association file.
When a user installs your app, the system attempts to download the associated domain file and verify the domains in your Associated Domains Entitlement.

Universal Link limitations

Mở Ứng dụng từ Trình duyệt

Liên kết chung chỉ hoạt động khi được nhấp vào. Ví dụ: khi nhấp vào một liên kết trong trang web hoặc email. Dán liên kết vào thanh địa chỉ trình duyệt không liên kết sâu tới ứng dụng.

Miền phụ OneLink

Do tên miền phụ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào nên sẽ khiến tất cả các OneLink URL hiện đang dùng tên miền phụ gốc dừng hoạt động.

OneLink trong Ứng dụng Mạng Xã hội

Không phải tất cả ứng dụng, bao gồm cả các ứng dụng mạng xã hội, đều hỗ trợ đầy đủ các Liên kết chung. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn này.

Các vấn đề và hạn chế khác

Cũng có thể có các hạn chế khác với Liên kết chung. Truy cập phần khắc phục sự cố OneLink để biết thêm chi tiết.

Quy trình cho lược đồ URI

Lược đồ URI là một URL dẫn người dùng trực tiếp đến ứng dụng di động.

Khi người dùng ứng dụng nhập lược đồ URI trong ô trên thanh địa chỉ của trình duyệt hoặc nhấp vào liên kết dựa trên lược đồ URI, ứng dụng sẽ khởi chạy và người dùng được liên kết sâu.

Bất cứ khi nào Liên kết Chung không mở được ứng dụng, thì lược đồ URI có thể được sử dụng như một phương án dự phòng để mở ứng dụng.

Deciding on a URI scheme

Để quyết định một lược đồ URI:

 1. Contact the marketer.
 2. Chọn một lược đồ URI. Ví dụ: yourappname://

📘

 • Sử dụng lược đồ URI có tính duy nhất nếu có thể cho ứng dụng và thương hiệu của bạn để tránh trùng lặp ngẫu nhiên với các ứng dụng khác trong hệ sinh thái. Trùng với các ứng dụng khác là một vấn đề cố hữu trong bản chất của giao thức lược đồ URI.
 • Lược đồ URI không nên bắt đầu bằng http hoặc https.
 • Lược đồ URI phải được xác định tương tự trên Android và iOS.
 1. Gửi lược đồ URI cho nhà tiếp thị, ví dụ: afshopapp://mainactivity.

Adding URI scheme

Để thêm lược đồ URI:

 1. Trong Xcode, hãy mở tệp tin plist thông tin của ứng dụng.
 2. Thêm mục nhập URL types (loại URL).
 3. Mở rộng URL type (loại URL) và các hàng Item 0 (Mục 0).
 4. Thêm mã định danh duy nhất cho ứng dụng với mã định danh URL là một giá trị.
  Tốt nhất bạn nên chọn mã định danh duy nhất mà các ứng dụng khác không hay sử dụng.
 5. Nhấp chuột phải vào URL identifier (Mã định danh URL) và chọn Add Row (Thêm Hàng) > URI Schemes (Lược đồ URI).
 6. Đặt giá trị Item 0 (Mục 0) thành lược đồ duy nhất của bạn.

info_list_uri_schemes!

Prerequisites:

Một thiết bị iOS đã cài đặt ứng dụng. Đảm bảo rằng đó là phiên bản và nguồn ứng dụng mà bạn đã thực hiện các thay đổi cũng như triển khai các lược đồ URI và Liên kết Chung.

Testing the URI scheme:

 1. Liên hệ với nhà tiếp thị và lấy liên kết tùy chỉnh mà họ đã tạo.
 2. Gửi URL rút gọn hoặc đầy đủ mà nhà tiếp thị cung cấp cho bạn đến điện thoại của bạn. Bạn có thể:
  • Quét mã QR bằng camera của điện thoại hoặc ứng dụng quét QR.
  • Gửi liên kết qua email hoặc WhatsApp cho bản thân và mở trên điện thoại của bạn.
 3. Nhấp vào liên kết trên thiết bị di động của bạn. Ứng dụng sẽ mở màn hình chính của mình.

Nếu liên kết không mở được ứng dụng, hãy thêm thông số af_force_deeplink=true vào đường dẫn phân bổ tùy chỉnh. Ví dụ:

https://demo.onelink.me/1aBC/123ab45c?af_force_deeplink=true

URI scheme limitations

Cả Apple và Google đều không yêu cầu đặt tên duy nhất cho các lược đồ ứng dụng. Hãy chọn tên lược đồ riêng cho nhãn hiệu của bạn để tránh xung đột lược đồ với các ứng dụng khác. Tên lược đồ phù hợp có thể là ID gói ứng dụng của bạn, ví dụ như com.company.app.

Để cho phép OneLink phân phối cả iOS và Android, điều quan trọng là định nghĩa lược đồ tương tự trên cả hai nền tảng.

Khi OneLink có af_force_deeplink=true được mở trong iOS 12.3.1, thì logic sau sẽ được áp dụng:

 • Một hộp thoại được hiển thị hỏi người dùng nếu ứng dụng được cài đặt:
  • Nếu người dùng chọn OK (ứng dụng đã được cài đặt), thì AppsFlyer sẽ cố gắng mở ứng dụng bằng lược đồ URI.
  • Nếu người dùng chọn Cancel (ứng dụng chưa được cài đặt), AppsFlyer sẽ chuyển hướng người dùng đến cửa hàng ứng dụng.
  • Nếu người dùng chọn OK nhưng ứng dụng chưa được cài đặt, thông báo lỗi sẽ hiển thị:

uri_cannot_open_page!