Thông số đầu vào

Bảng sau liệt kê các thông số mà OneLink có thể chuyển làm giá trị đầu vào.

Bản đồ giá trị đầu vào chứa hai loại dữ liệu:

 • Dữ liệu phân bổ
 • Dữ liệu do nhà tiếp thị xác định trong liên kết (thông số và giá trị)
  Các thông số có thể là:
  • Các thông số chính thức của AppsFlyer.
  • Các thông số và giá trị tùy chỉnh do nhà tiếp thị và nhà phát triển chọn.

📘

Lưu ý

 • Bảng sau có liên quan đến AppsFlyer SDK 5.4.1 trở lên.
  • Các thông số có thể không có hoặc không được đổi tên trong các phiên bản SDK cũ hơn
 • Các thông số không được đánh dấu là không còn được hỗ trợ là thích hợp đối với tất cả các loại OneLink:
  • URL rút gọn
  • URL đầy đủ
  • Tất cả các liên kết của hệ điều hành:
   • Liên kết Ứng dụng Android
   • Liên kết phổ dụng
   • Lược đồ URL (cả iOS và Android)
Tên thông sốLoạiMô tảNhận xét
af_dpchuỗiURL lược đồ URI.Dự phòng cho Liên kết Ứng dụng.
Ví dụ: afbasicapp://mainactivity
linkchuỗiLiên kết đầy đủ đã được sử dụng để thực hiện liên kết sâu.Ví dụ: https://onelink-basic-app.onelink.me/H5hv?pid=Email&c=fruit_of_the_month
deep_link_valuechuỗiTên giá trị cho nội dung trong ứng dụng cụ thể mà người dùng sẽ được hướng đến.
pid (media source)chuỗiNguồn truyền thông của OneLink, ví dụ: email, SMS, mạng xã hội.
install_timechuỗiThời gian khởi chạy ứng dụng lần đầu.Ngưng hỗ trợ
Ví dụ: 2020-05-06 13:51:19
schemechuỗiTừ đầu tiên trong URL, xác định giao thức sẽ được sử dụng để truy cập tài nguyên trên Internet. Ví dụ: mygreatapp://mainactivity hoặc https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JKNgưng hỗ trợ
Never use http or https for URI schemes
hostchuỗiIdentifies the host that holds the resource. For example: mygreatapp://mainactivity or
https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK
Ngưng hỗ trợ
pathchuỗiThe specific resource in the host that the web client wants to access. For example: https://killerapp.onelink.me/coolactivity/**H7JK**Ngưng hỗ trợ
Không liên quan đến các lược đồ URI
shortlinkchuỗiA shortened URL, with significantly fewer characters than the original link. For example: https://killerapp.onelink.me/coolactivity/H7JK/**checkitout**
af_web_idchuỗiMã thông báo cho Phân bổ trên Cơ sở Người dùng.
af_statuschuỗiNgưng hỗ trợChỉ được chuyển vào tình huống URI
af_deeplinkBooleanNgưng hỗ trợChỉ được chuyển vào tình huống URI
c (campaign)chuỗiTên của chiến dịch tiếp thị.Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer.
is_retargetingBooleanĐánh dấu liên kết là một phần của chiến dịch nhắm mục tiêu lại.Giá trị do nhà tiếp thị đặt.
af_ios_urlchuỗiURL dự phòng khi liên kết sâu trên thiết bị iOS không thành công.Cũng được chuyển đến các thiết bị Android, ngay cả khi không liên quan
af_android_urlchuỗiURL dự phòng khi liên kết sâu trên thiết bị Android không thành công.
af_sub[1-5]chuỗiThông số tùy chỉnh tùy chọn được xác định bởi nhà quảng cáo.Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer.
Được đề xuất chuyển các thông số liên quan để định tuyến trong ứng dụng.
af_adsetchuỗiBộ quảng cáo là cấp trung gian giữa chiến dịch và quảng cáo trong cấu trúc phân cấp.Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer
af_channelchuỗiKênh nguồn truyền thông mà quảng cáo được phân phối. Ví dụ: UAC_Search, UAC_Display, Instagram, Facebook Audience Network, v.v.Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer
af_adnamechuỗiTên quảng cáo do nhà tiếp thị/nhà phát hành cung cấp.Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer
af_cost_currencychuỗiMã tiền tệ 3 chữ cái tuân thủ tiêu chuẩn ISO-4217. Ví dụ: USD, ZAR, EUR
[Mặc định]: USD
Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer
af_cost_valuechuỗiGiá trị chi phí trong việc sử dụng tiền tệ chi phí.Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer
af_click_lookbackchuỗiSố ngày có thể cấu hình cho thời gian phân bổ lượt nhấp xem lại.  Giá trị do nhà tiếp thị đặt trong bảng điều khiển của AppsFlyer
af_force_deeplinkBooleanBuộc liên kết sâu vào hoạt động được chỉ định trong giá trị af_dp.Chỉ dành cho iOS.
Giá trị được chuyển cho Android, ngay cả khi không liên quan.