Khái quát: Clip Ứng dụng cho phép người dùng từ phiên bản iOS 14 trở lên nhanh chóng truy cập và trải nghiệm ứng dụng của bạn. Tích hợp SDK AppsFlyer cung cấp cho bạn dữ liệu phân bổ Clip Ứng dụng quý giá. Và cấu hình OneLink cho phép bạn tự động chuyển hướng người dùng không thể sử dụng Clip Ứng dụng đến những nơi được xác định trong thiết lập OneLink của bạn. Tìm hiểu thêm

751

Để tích hợp SDK AppsFlyer với Clip Ứng dụng, bạn cần:

Những điều cần lưu ý

Clip Ứng dụng:

  • Clip Ứng dụng có thể có kích thước lên đến 10 MB. SDK AppsFlyer là ~1,5 MB. 
  • Không có sẵn bất kỳ mã định danh quảng cáo nào.
  • Các Clip Ứng dụng sẽ bị HĐH tự động xóa sau khoảng thời gian 30 ngày không hoạt động.
  • Chức năng SKAdNetwork không khả dụng.