Trung tâm nhà phát triển AppsFlyer

Chào mừng bạn đến với trung tâm nhà phát triển AppsFlyer. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ các hướng dẫn và tài liệu để giúp nhà phát triển làm việc với AppsFlyer nhanh nhất có thể. Hãy bắt đầu ngay!

SDK

SDK AppsFlyer

AppsFlyer cung cấp SDK cho nhiều nền tảng, cho phép tích hợp nhanh chóng và dễ dàng các tính năng của AppsFlyer vào ứng dụng và chế độ thiết lập tiếp thị của bạn.

OneLink

Triển khai liên kết sâu trong ứng dụng của bạn với OneLink, giải pháp liên kết sâu đa nền tảng của AppsFlyer.

Phân bổ App Clips

Clip Ứng dụng cho phép người dùng từ phiên bản iOS 14 trở lên nhanh chóng truy cập và trải nghiệm ứng dụng của bạn. Tích hợp SDK AppsFlyer cung cấp cho bạn dữ liệu phân bổ Clip Ứng dụng quý giá.